Fysioterapia Vantaa, Helsinki

Fysioterapiapalveluita Vantaalla ja Helsingissä ammattitaidolla

Fysioterapiapalveluita Vantaalla ja Helsingissä kaikissa toimipisteissämme: Tikkurila, Tammisto, Myyrmäki, Malmi, Herttoniemi, Pasila, Kannelmäki. Osaavat ja ammattitaitoiset fysioterapeuttimme auttavat työkyvyn, toimintakyvyn ja liikkumisen palautumisessa ja kivun lievittämisessä.

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapia on ammattiala, jonka keskeisenä tavoitteena on parantaa ja ylläpitää ihmisen fyysistä toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapiahoitoon hakeudutaan tavallisimmin alentuneen toimintakyvyn johdosta, ja hoidolla pyritään palauttamaan toimintakyky fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun, sekä manuaalisen terapian keinoin. Fysioterapia on hyödyllinen hoitomuoto niin kuntouttavana- kuin ennaltaehkäisevänä palveluna. Ennaltaehkäisevä fysioterapia vähentää mm. ikääntymisen aiheuttamaa toimintarajoitteiden riskiä, sekä ehkäisee vammojen ja tapaturmien pidempiaikaisia oireita. Akuuttia vammaa, kipua, sairautta tai toimintahäiriötä voidaan parantaa kuntouttavilla fysioterapiapalveluilla.

Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Asiakkaat otetaan aina huomioon kokonaisvaltaisesti, eli huomioiden fyysisten tekijöiden lisäksi myös psyykkiset ja sosiaaliset seikat. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä asiakkaan ja muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jossa fysioterapeutti arvioi myös asiakkaan apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Fysioterapiajakson aikana kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan vastuuta omasta toimintakyvystään. Fysioterapiaan voi tulla joko lääkärin lähetteellä tai ilman.

Fysioterapian hyödyt:

 • Toimintakyvyn ylläpitäminen
  Useimpia tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja mm. niskan ja alaselän alueella on mahdollista ennaltaehkäistä fysioterapian keinoin. Fysioterapialla voidaan myös vähentää ikääntymisen aiheuttamia toimintarajoitteita sekä ehkäistä vammoja ja tapaturmia.
 • Oireiden ja kiputilojen helpottaminen
  Oikeanlaisella hoidolla ja ohjatuilla harjoitteilla pyritään parantamaan asiakkaan toimintakykyä ja lievittämään oireita ja kiputiloja, jotka haittaavat arkea.
 • Oireiden ennaltaehkäisy
  Tuki- ja liikuntaelimistöstä huolehtiminen fysioterapian avulla ehkäisee lihasepätasapainoa, liikehallinnan puutetta ja kehon yksipuolista kuormitusta.
 • Oman hyvinvoinnin ymmärtämys
  Fysioterapiaan kuuluu vahvasti myös asiakkaan ohjaus ja neuvonta, jolla pyritään siihen, että asiakas pystyy jatkossa myös itse aktiivisesti osallistumaan ja vaikuttamaan kuntoutukseensa ja fysioterapian sisältöön.

Usein kysyttyä fysioterapiasta

Fysioterapeutti Vantaa, Helsinki

Ammattitaitoiset fysioterapeuttimme ovat sitoutuneita auttamaan tuki-ja liikuntaelimistön oireiden ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa kaikissa toimipisteissämme (Tikkurila, Tammisto, Myyrmäki, Malmi, Herttoniemi, Pasila, Kannelmäki). Hoitoon pääsee nopeasti ilman lähetettä. Varaa aika kätevästi verkossa.